ALGEMENE KANTOORINFORMATIE

Website in aanbouw.

PROFIRMA LEGAL SERVICES

Advocatenkantoor Profirma Legal Services is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer: 73019194

BTW-nummer: NL001618728B48
IBAN-nummer: NL26INGB0008745460
BIC-nummer : INGBNL2A

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Profirma Legal Services kunt u hier downloaden.

Klachtenregeling

De Klachtenregeling van Profirma Legal Services kunt u hier downloaden.

Privacyverklaring

De Privacyverklaring van Profirma Legal Services kunt u hier downloaden.

 

Beroepsorganisatie Advocaat en registratie

Mw. mr. A. Aydin-Sanli (Profirma Legal Services) is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten:

Neuhuyskade 94
2596 XM Den Haag
tel. 070 – 335 35 35
info@advocatenorde.nl

Op de website van deze beroepsorganisatie staan de wet- en regelgeving, waaronder ook de gedragsregels, die op advocaten van toepassing zijn:
www.advocatenorde.nl

Rechtsgebieden

Mw. mr. A. Aydin-Sanli heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Bouwrecht
  • Verbintenissenrecht

Deze registratie verplicht de advocaat elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Lid van:

  • de Vereniging Bouwrechtadvocaten
  • de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht

Verzekeringen

Profirma Legal Services is voor  de beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd bij Aon Professional Services. Polisnummer is V0100116558.

Het verzekerde bedrag voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedraagt € 500.000,- per aanspraak.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft wereldwijde dekking.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt echter niet aanspraken ingesteld op grond van of die zijn onderworpen aan het recht van de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada en/of die daar worden berecht. Eveneens uitgesloten is de tenuitvoerlegging van vonnissen gewezen door rechters in de Verenigde Staten van Amerika of Canada.